You are here

CGP: Compostbemonstering en -analyse

Composteercentra die zijn opgenomen in de lijst van ingedeelde inrichtingen (10 tot 1000 ton/jaar en > 1000 ton/jaar) moeten de door hen geproduceerde compost regelmatig analyseren. Het doel is de gemiddelde concentraties van verontreinigende stoffen te bepalen en op die manier de milieukwaliteit van de compost te controleren.

Deze code van goede praktijk beschrijft concreet de methode voor de monsterneming en de analyse van composthopen. Het doel is een representatief staal samen te stellen uit verschillende monsters die uit het midden van de hoop zijn genomen.

Date de mise à jour: 15/12/2021