You are here

Welke stad voor de bijen? Welke bijen voor de stad? (professionnels)

Welke stad voor de bijen? Welke bijen voor de stad? (professionnels)

Brussel, een zoemende stad ? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kondigde verleden zomer aan een strategie te willen ontwikkelen ten gunste van de bestuivers. Essentiële link tussen de verschillende ecosystemen, kwaliteitsindicator van ons milieu, natuursymbool dat geniet van een belangrijk kapitaal sympathie bij elkeen, is de bij hedendaags aanwezig in het middelpunt van de bezorgdheden van de Europese en Noord-Amerikaanse metropolen en Brussel is daar geen uitzondering op.

Ondermeer thematische heetijzers, deze van de grote sterften tussen de honingbijenkolonies en het verdwijnen van de wilde bijen, maar eveneens de samenleving van deze bijendiversiteit in de steden.

Met het doel de basis van een regionale politiek te stellen en het debat te openen betreffende de plaats van de imkerij, de bijenkasten en de wilde bijen in de stad, zal deze dag vele brusselse spelers ontvangen die actief zijn in de bescherming van de bijen en de natuur, maar ook vreemde sprekers die dezelfde wens delen voor een stad “bijen toegelaten”.

Doelen :

  • De brusselse specifiteiten begrijpen aangaande de kennis, het behoud en de ontwikkeling van de wilde- en honingbijen in de stedelijke omgeving
  • Zich laten  inspireren door en ontdekking van de franse initiatieven betreffende het bewarend beheer van de wilde bijen en de verwelkoming van de stedelijke natuur
  • De verschillende inrichtingen ontdekken die toelaten huisvesting en voeding te voorzien voor de wilde bestuivers in stedelijk gebied, hun inplaatstellingsvoorwaarden evenals hun doeltreffendheid
  • De werkingsmechanismen betreffende de samenleving tussen wilde- en honingbijen begrijpen
  • Uw homologen met betrekking tot het beheer van de biodiversiteit in openbare en privé ruimten ontmoeten

Programma

09:00

Onthaal

Deel 1 – Brussel, een zoemende stad ?

09:15

Inleiding

Etienne Aulotte – Leefmilieu Brussel

09:25

Bijen in Brussel : Plaatselijke situatie en wat er op het spel staat

Sophie Maerckx – Apis Bruoc Sella

09:40

De Bij, haar diversiteit, noden en rol als bio-indicator

Denis Michez – Université  de Mons

10:00

Brusselse wilde bijen

Nicolas Vereecken – Université Libre de Bruxelles

10:20

De gevaren die invloed uitoefenen op de gezondheid van stedelijke bijen

Noa Simon-Delso – Centre Apicole de Recherche et d’Information

10:40

Vragen / Antwoorden

11:00

Pause

Deel 2 – Bijen toegelaten in de stad?

11:20

Bijen en natuur in de stad : de situatie Île de France

Grégoire Lois – Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France (France)

11:50

De bijen voederen : voedingsbronnen in het brusselse

Nicolas Vereecken – Université Libre de Bruxelles

12:10

Interactie tussen wilde bijen en honingbijen in de stedelijke omgeving van Parijs

Benoit Geslin – Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale – Université d’Aix en Provence (France)

12:40

Huisvesting voor onze wilde bijen in de stad – Urban Bees Project

Hughes Mouret – Association Arthropologia (France)

13:00

Vragen / Antwoorden

13:20

Lunch

Deel 3 – Een stad, bijen en mensen

14:00

Benodigde hulpbronnen voor bij en mens : de uitdagingen van nectarrijke beplantingen

Pascal Colomb - Ecowal

14:20

Burgerlijke implicaties voor het verwelkomen van de bestuivers : burgerlijke beplantingen en sensibiliseringsvectoren

Marc Wollast – Apis Bruoc Sella  

14:40

Beredeneerd imkeren in Brussel – specificiteiten en uitdagingen

Yves Van Parys, Bruxelles M'Abeilles, SRABE asbl

15:00

De verschillende facetten van de brusselse imkerij

Vlaamse Imkersbond van Brussel en Omstreken (te bevestigen)

15:20

De werktuigen voor een participatieve opvolging van de bijen in de steden.

Isabelle Coppée – Koninklijk belgisch instituur voor natuurwetenschappen

15:40

De werking van Natuurpunt rond wilde bijen in Brussel en Vlaanderen: studie, sensibilisatie, educatie en bescherming

Jorg Lambrechts – Natuurpunt Studie

16:00

Vragen / Antwoorden

Deel 4 – Naar een regionale strategie voor de bestuivers

16:20

Bijenstrategie van de stad Lyon (te bevestigen)

Mairie de Lyon (Frankrijk)

16:50

Vragen / Antwoorden

17:00

Besluiten : naar een strategie Bijen toegelaten

Julien Ruelle – Bruxelles Environnement

 

Gecoördinneerd door Apis Bruoc Sella

Public: 
Pro
Illustration: 
Date: 
Thursday, May 17, 2018
PCD Exclus: 
Non
Date de mise à jour: 28/09/2020