You are here

De behandeling van verontreinigde bodems

Indien het verkennend bodemonderzoek een verontreiniging aan het licht heeft gebracht, zult u uiteraard actie moeten ondernemen. In sommige gevallen zult u de verontreiniging moeten verwijderen en het terrein moeten saneren. In andere gevallen zult u de verontreiniging niet moeten verwijderen, maar zult u maatregelen moeten treffen om de risico’s en de gevolgen die verband houden met deze verontreiniging te vermijden (risicobeheer). Grondigere bodemanalyses zijn nodig om te bepalen welk besluit moet worden genomen.

Date de mise à jour: 28/09/2020